Beschermd stadsaanzicht Hilversum Zuid en Oost

Na een langdurig voortraject zijn dit voorjaar 2 Hilversumse stadswijken ‘Beschermd Gezicht’ geworden: Hilversum Zuid en Hilversum Oost. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-10772.html

Enkele jaren geleden was het villagebied rondom het raadhuis al aangewezen als Beschermd Aanzicht, waarmee nu in totaal voor 3 delen van de stad aangescherpte regels bestaan.

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van het idee om zuinig te zijn op deze mooie wijken. Desondanks ben ik van het begin af aan tegen de invoering van het Beschermd Stadsaanzicht geweest. Tot op heden heb ik geen argumenten gehoord die mij aan het twijfelen hebben gebracht over dit standpunt. Onderaan dit document zal ik mijn hoofdredenen vastleggen.

Overigens heb ik mijn verzet tegen de invoering van het Beschermd Stadsaanzicht gestaakt op het moment dat de plannen vastgelegd waren in het College Akkoord en een politieke meerderheid voor het plan vaststond. Ik heb mij namelijk voorgenomen zo min mogelijk tijd te stoppen in het voeren van gevechten die we toch niet gaan winnen.

Welk gebieden betreft het?

beschernd aanzicht oost en zuid luchtfotoIn de luchtfoto links zijn plan Zuid en plan Oost ingetekend (http://www.hilversumbis.nl/AgendapuntOverlegdStuk.aspx?APOSID=132058, pagina 5)

Wat houdt het plan in?

Hetzelfde document bevat in grote lijnen wat beschermd stadsaanzicht inhoudt. Zie hiervoor vooral pagina 14 en verder.

Over de definitieve stukken beschik ik niet, die valt zonodig op te vragen bij de gemeente, maar de meeste overige relevante informatie is terug te vinden via: http://www.hilversumbis.nl/Agenda.aspx?VID=8888

In het kort komt het er op neer dat alle wijzigingen aan de buitenkant van de bebouwing in de plangebieden vergunningsplichtig zijn. Dit tenzij de verandering vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. In dat geval gelden de reguliere regels.

Overigens betekent dit dus niet dat er niets gewijzigd mag worden. Verbouwen mag, maar alleen wanneer vooraf toestemming is verkregen van de welstandcommissie. Waar wel en waar niet toestemming voor gegeven wordt is vrij nauwkeurig vastgelegd.

Zonnepanelen

Met betrekking tot zonnepanelen is bij het goedkeuren van de plannen door de raad uitgesproken dat maatwerk voor zonnepanelen in het zicht vanuit de openbare weg mogelijk moet zijn.

Dit betekent vermoedelijk dat alleen toestemming gegeven wordt voor panelen die dezelfde kleur hebben als de dakpannen en waarbij extra maatregelen getroffen moeten worden om de panelen minder zichtbaar te maken vanaf de straat. In de praktijk betekent dit dat de opbrengst per geïnvesteerde euro dusdanig daalt dat het financiële rendement van zonnepanelen in het zicht vanuit de openbare weg voorlopig dusdanig laag zal zijn dat er zelden tot plaatsing van panelen overgegaan zal worden.

 

Mijn hoofd-argumenten tegen het plan:

-1- Er wordt geen probleem opgelost

Het voorstel van beschermd stadsaanzicht lost naar mijn mening geen probleem op. Er was namelijk geen probleem, de wijk was ook onder de oude regels goed beschermd tegen al te wilde plannen van bewoners. In de 80 jaar dat de wijk bestaat zijn namelijk de enige echte inbreuken op het oorspronkelijke plan van Dudok door de gemeente zelf geïnitieerd, met de bouw van de brandweerkazerne midden in een zichtlijn als hoogtepunt.

-2- Er worden veel nieuwe regels gecreëerd met een hoop bureaucratie tot gevolg en een toename van de regeldruk

-3- Het is betutteling, mensen wordt de verantwoordelijkheid over de eigen omgeving ontnomen

Een woonwijk is bedoeld om in te wonen en te leven; burgers moeten daarom naar mijn mening in vergaande mate de ruimte krijgen om deze omgeving zelf in te richten. Hierbij zijn er spelregels over wat wel en niet mag en deze spelregels worden door de overheid nu aangepast. Hiermee maakt de overheid aan haar inwoners duidelijk dat zij van mening is dat zij beter kan beoordelen wat mooi en passend is dan de burger zelf. Dat is betutteling. Op hetzelfde moment vraagt de overheid aan de burgers om meer verantwoordelijkheid te nemen over de eigen omgeving. Naar mijn mening is dat een ongeloofwaardige verzoek onder deze omstandigheden.

-4- De overheid verklaart zonnepanelen tot ‘visuele vervuiling’, maar vergeet consequent te zijn

Op diverse momenten in de procedure bleek een belangrijke drijfveer bij voorstanders dat de wildgroei aan zonnepanelen als ‘niet mooi’ werd beoordeeld. In jargon; zonnepanelen zijn ‘visuele vervuiling’. Door zonnepanelen aan de straatzijde vergunningsplichtig te maken creeert de overheid voor zichzelf de situatie dat zij de wildgroei binnen de perken kan houden. Helaas gaan hierdoor heel veel woningeigenaren afzien van het plaatsen van panelen aangezien zij geen zin hebben in bureaucratische rompslomp en omdat door de extra eisen van de overheid het rendement van de panelen fors daalt.

Persoonlijk vind ik een dak met zonnepanelen geen visuele vervuiling aangezien het getuigd van verantwoordelijkheidsgevoel en dat is iets mooi. Echter, stel nou dat je zonnepanelen visuele vervuiling vindt, geldt dat dan niet evenzo voor straatlantaarns, auto’s en volledig betegelde voortuinen? Wees dan als overheid consequent en verklaar het bestrijden van alle visuele vervuiling tot beleid.

-5- De overheid verklaart zonnepanelen tot ‘visuele vervuiling’ II

Ik begrijp dat zonnepanelen door sommigen niet mooi gevonden worden, maar wanneer ik het visuele ongerief van een zonnepaneel afzet tegen het ongerief van aardbevingen in Groningen, afhankelijkheid van Rusland, een stijgende zeespiegel, een golfstroom die dreigt weg te vallen en allerlei ander klimatologisch ongemak dat de wereld staat te wachten dan denk ik bij mezelf, mwah, laten we dat visuele ongemak maar op de koop toenemen.

Persoonlijk denk ik dat vrijwel alle mensen die zonnepanelen plaatsen, dit mede doen omdat ze een daad willen stellen in het vergroenen van onze leefomgeving; daar ga je toch geen belemmeringen voor opwerpen als overheid die zelf duurzaamheid hoog in het vaandel heeft?

Aernoud Olde, 17 mei 2015

Advertentie

Over Aernoud Olde

Aanjager van lokaal duurzaam denken en doen voor Hilversum en omgeving. Sinds april 2019 ben ik namens de energie-coöperaties in Noord Holland Zuid hun vertegenwoordiger voor de RES; de regionale energie strategie. Derhalve ben ik actief voor de ParticipatieCoalitie NH en lid van de RES-stuurgroep XL voor NHZ. Ik ben te bereiken op 06 - 1250.5498 en via Aernoud.Olde @ gmail.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemene blogbijdrages en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s