Inspreekmoment bij Omgevingsvisie – 15 juni 2022

Door Aernoud Olde, betrokken bij meerdere bewonersinitiatieven zoals Hilversum100, Hilversum Verbonden en Omgevingseducatie GVE

Woensdag 15 juni heb ik ’s avonds ALV van onze vereniging ‘Energie Samen Noord Holland’, daarom kan ik niet aanwezig zijn bij het inspreken voor de omgevingsvisie. Daarom vooraf via deze brief.

Geachte raadsleden,

Als inwoner van Hilversum ben ik nauw betrokken geweest bij het ophalen van ideeën uit de samenleving, onder andere als lid van de klankbordgroep. Zelf hoop ik dat deze omgevingsvisie bijdraagt aan een versnelling van onze route naar een circulair Hilversum, voor en door inwoners (*, zie link onderaan dit inspreekdocument). Dat is echter niet waarom ik mij tot u richt. Er is iets anders waar ik u als raadsleden op wil wijzen en waar ik mij zorgen over maak. Dat is de discrepantie tussen enerzijds de geest van dit omgevingsvisie-traject en anderzijds het recent verschenen coalitie-akkoord.

De gemeente heeft inzake het participatietraject rondom de omgevingsvisie een lange en hectische weg afgelegd met een mooi eindresultaat. Als betrokken bewoners in de klankbordgroep constateerden wij een breed gedragen instemming over wat participatie opgeleverd heeft.

Persoonlijk zie ik toekomst waarbij er vrijwel continu een brede discussie wordt gevoerd met inwoners, inwonersorganisaties, ondernemers en andere stakeholders voordat de gemeenteraad overgaat tot het slaan van piketpaaltjes en uiteindelijk tot vaststelling van beleid komt.

Daarmee kom ik tot mijn grote punt van zorg en dat is het feit dat het nieuwe college-akkoord radicaal een andere weg inslaat en participatie terugbrengt tot geneuzel in de marge nadat de gemeenteraad alle piketpaaltjes in de grond geslagen heeft.

Ik verwijs hierbij naar hoofdstuk 0 en de bullets bij het hoofdstuk ‘Ruimte voor een open bestuurscultuur” uit het college-akkoord. Eerst gaat het over ‘Draagvlak begint met het ophalen van ideeën en gedachten in de raad”, en pas daarna komt ‘In de open bestuurscultuur die deze coalitie voorstaat, is juist volop ruimte voor het gesprek met de samenleving.’

Er wordt een werkelijkheid gecreëerd waarin de gemeenteraad eerst de kaders stelt en daarna het gesprek aangaat met de samenleving. Uit het college-akkoord; “Bij het zoeken naar draagvlak is het cruciaal dat vooraf duidelijk is waar wel en waar niet over meegedacht en gediscussieerd kan worden. Duidelijke, realistische kaders zijn hierbij essentieel.

Dit punt in het college-akkoord wijkt fors af van de breedgedragen conclusies uit het participatieproces rondom de omgevingsvisie. Het is in mijn ogen aan de gemeenteraad om in de komende maanden, bij het vaststellen van de omgevingsvisie hierin ten opzichte van participatie de juiste piketpaaltjes te slaan; namelijk piketpaaltjes waarbij je bij onderwerpen die ingrijpen in de omgeving van inwoners en andere stakeholders, eerst het gesprek aangaat, en pas daarna beperkingen aanbrengt. Zo niet dan is participatie een lachertje, kun je draagvlak op je buik schrijven en zullen gemeente en inwoners telkens opnieuw in diepe loopgraven tegenover elkaar komen te staan.

Het is aan deze nieuwe gemeenteraad om in de omgevingsvisie klip en klaar vast te leggen dat je voor het creëren van draagvlak begint met het gesprek met de samenleving en pas daarna beslissingen neemt.

Ik realiseer me terdege dat dit geregeld reacties op gaat roepen waar je als overheid moeilijk mee uit de voeten kunt. Echter, die reacties op voorhand uitsluiten is niet de weg die je als overheid moet bewandelen. Dat levert echt niet de nieuwe bestuurscultuur die keihard nodig is.

Persoonlijk houdt ik mij vast aan de woorden waarmee het nieuwe college hoofdstuk 0 van het college-akkoord beëindigt: ‘Wij willen stevig benadrukken dat de ideeën en richtingen in dit hoofdstuk vooral als denkrichtingen en suggesties moeten worden gezien. Want een bestuurscultuur vormen we met z’n allen. We gaan graag het gesprek aan met de raad en de samenleving om dit belangrijke onderwerp verder vorm te geven.” 

Het is aan u als gemeenteraad om dat gesprek de komende maanden met de samenleving te voeren. Een gemeenteraad bestaat per definitie uit inwoners van de gemeente en dat is een goed begin van een samenleving waarbij de gemeente een organisatie is voor en door inwoners, maar realiseer u alstublieft dat u met 37 leden nooit de volledige kracht en kennis van de samenleving kunt meenemen. Verwerp dit onderdeel van het college-akkoord en stel een omgevingsvisie vast waarbij u bij die inwoners en ondernemers te rade gaat voordat u piketpaaltjes slaat.

Aernoud Olde, Hilversum, 13 juni 2022

* Mijn inbreng bij de omgevingsvisie https://aernoudolde.wordpress.com/2022/03/18/een-circulair-hilversum-voor-en-door-de-inwoners/

Advertentie

Over Aernoud Olde

Aanjager van lokaal duurzaam denken en doen voor Hilversum en omgeving. Sinds april 2019 ben ik namens de energie-coöperaties in Noord Holland Zuid hun vertegenwoordiger voor de RES; de regionale energie strategie. Derhalve ben ik actief voor de ParticipatieCoalitie NH en lid van de RES-stuurgroep XL voor NHZ. Ik ben te bereiken op 06 - 1250.5498 en via Aernoud.Olde @ gmail.com
Dit bericht werd geplaatst in Blogbijdrages over Hilversum en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s